Posts Tagged ‘diam’

Harta yang paling menguntungkan ialah SABAR.

Teman yang paling akrab adalah AMAL.

Pengawal peribadi yang paling waspada adalah DIAM.

Bahasa yang paling manisĀ  adalah SENYUM.

Dan ibadah yang paling indah tentunya KHUSYUK